Start  -   Status Forum  -   Deklaracja ideowa forum  -   Reprezentowane organizacje  -   Oświadczenia  -   List do Pani  -   Kontakt
Reprezentowane organizacje
W Forum Kobiet Polskich zrzeszonych jest 57 organizacji, są to m. in.:

Akademicki Ruch Misyjny – Kraków

Centrum Wspierania Rodzicielstwa przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” – Szczecin

Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej – Warszawa

Duszpasterstwo Rodzin – Poznań

Duszpasterstwo Rodzin – Częstochowa

Fundacja „Głos dla Życia” – Poznań

Fundacja „O Godne Życie dla Dzieci Upośledzonych – Kobyłka k/ Warszawy

Fund. Centrum Trzeźwości Narodu Polskiego im. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – Warszawa

Fundacja Instytut Edukacji Obywatelskiej i Promocji Kobiet – Warszawa

Fundacja Rodzin Adopcyjnych – Warszawa

Instytut NPR wg metody Rötzera – Warszawa

Katolickie Radio Poznań – Poznań

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Łódzkich – Łódź

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet pw. św. Zyty – Wadowice

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Brata Alberta – Płock

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność – Gdańsk

Klub Inteligencji Katolickiej – Gdynia

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Gdańsk

Krajowe Duszpasterstwo Kobiet – Warszawa

Polski Związek Kobiet Katolickich – Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – Kraków

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR – Zarząd Główny – Warszawa

Poradnia Prawno-Społeczna i Rodzinna Ligi Kobiet – Sopot

Poradnictwo Rodzinne Archidiecezji Gdańskiej – Gdańsk

Poradnictwo Rodzinne Archidiecezji Warszawskiej – Warszawa

Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych – Rzeszów

Ruch „Światło - Życie” – Nowy Sącz

Ruch Obrony Życia im. ks. J. Popiełuszki – Warszawa

Ruch Obrony Życia – Fatima – Warka

Społeczny Komitet Zwalczania Pornografii – Kraków

Stowarzyszenie „Veritatis splendor” – Kraków

Stowarzyszenie Instytut Edukacji i Rodziny – Grodzisk Mazowiecki

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej – Warszawa

Stowarzyszenie Matek Katolickich – we Wrocławiu oddział Oława

Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia – Warszawa

Stowarzyszenie Obrony Życia „Evangelium vitae” – Ełk

Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” – Warszawa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Chojnice

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej – Łomża

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej – Radom

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych – Nowy Sącz

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia – Gdańsk

Towarzystwo Obrony Życia Dzieci Poczętych „Homo Homini” – Białystok

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa – Tarnobrzeg

Polecamy również: