Start  -   Status Forum  -   Deklaracja ideowa forum  -   Reprezentowane organizacje  -   Oświadczenia  -   List do Pani  -   Kontakt
Dokumenty Kościoła
Przygotowaliśmy również do ściągnięcia kilka kluczowych dokumentów Kościoła, którę są wsparciem Forum Kobiet Polskich.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Rozdzial VI.pdf

List Pekin.pdf

List Przeslanie.pdf

Mulieris Dignitatem.pdf
Deklaracja ideowa Forum

DEKLARACJA IDEOWA
FORUM KOBIET POLSKICH

"Kobieta w Świecie Współczesnym"


jest stowarzyszeniem skupiającym przedstawicielki organizacji, stowarzyszeń i ruchów, które w swoim programie deklarują chęć działania na rzecz tworzenia środowiska opiniotwórczego kobiet katolickich.

Główny nurt działania Forum Kobiet Polskich obejmuje: rolę kobiety w rodzinie i społeczeństwie, problemy rodziny, małżeństwa, wychowania, obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, obronę wartości religijnych i moralnych.

Forum Kobiet Polskich działa w oparciu o naukę Kościoła katolickiego - naukę Jana Pawła II, Kartę Praw Rodziny w duchu cywilizacji miłości.

Celem Forum Kobiet Polskich jest tworzenie środowiska opiniotwórczego i działania na rzecz upowszechniania, respektowania i realizowania opinii tego środowiska przy tworzeniu prawa i funkcjonowania życia społecznego w Polsce.

Forum Kobiet Polskich podkreślając niezastąpioną rolę kobiety w wychowaniu, przekazywaniu życia i wartości duchowych uznaje za konieczne:

a) tworzenie środowiska opiniotwórczego kobiet katolickich,

b) nagłaśnianie opinii zgodnych z nauką Kościoła katolickiego,

c) szeroką działalność społeczną promującą te opinie poprzez dyskusje, uchwały, oświadczenia i konferencje oraz inną działalność informacyjną i edukacyjną,

d) wspieranie działalności wychowawczej kształtowania właściwej świadomości kobiet, aby akceptowały swoją kobiecość i macierzyństwo oraz realizowały troskę o człowieka w wymiarze społecznym,

e) kształtowanie świadomości komplementarnych ról kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie,

f) promowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na zasadach cywilizacji miłości.

Pobierz deklarację ideową forum oraz formularz zgłoszeniowy

Polecamy również: