Start  -   Status Forum  -   Deklaracja ideowa forum  -   Reprezentowane organizacje  -   Oświadczenia  -   List do Pani  -   Kontakt
Zarząd forum
Prezes:
Ewa Kowalewska
Wiceprezes:
Maria Adamska - Kolupa
Sekretarz:
Anna Lisiewicz
Członkowie zarządu:
Anna Dyndul
Małgorzata Bal
Anna Kurtycz
Maria Wilczek
Agnieszka Wójtowicz
Hanna Wujkowska
Ostatnie oświadczenie
Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r.
Beata Szydło Premier RP
Al. Ujazdowskie 1/3
00-001 Warszawa
Szanowna Pani Premier!
My, kobiety i matki skupione w Forum Kobiet Polskich, do którego należy 56 organizacji kobiecych, pragniemy wyrazić wielkie wyrazy uznania dla Rządu i Parlamentu RP za konsekwentne podejmowanie działań mających na celu pomoc polskim rodzinom.


Od wielu miesięcy działa program 500+, który jest realnym wsparciem, zapewniającym wyrównanie szans i prawidłowy rozwój polskim dzieciom.

Bez precedensu jest decyzja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na Program wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obejmujący przede wszystkim matki, które urodziły poważnie chore dzieci i zmagają się z wielkimi problemami, jakie stwarza opieka nad nimi. Na ręce Pani Premier składamy podziękowanie za tę inicjatywę.

Wielokrotnie na przestrzeni kilkunastu już lat starałyśmy się zwrócić uwagę władz państwowych, że pomoc dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych jest w Polsce zdecydowanie niewystarczająca. Te rodziny bardzo często są pozostawiane same sobie. Mają trudności z dostępem do prawidłowej opieki medycznej i terapii. Zdarzały się nawet skandaliczne przypadki odmowy leczenia, a także komentarze, że trzeba było chorego dziecka nie rodzić. Rodzice byli zmuszani do żebrania na pokrycie kosztów leczenia czy operacji chorego dziecka. Hospicja perinatalne, które pełnią doniosłą rolę w udzielaniu bezpośredniej pomocy ciężko chorym dzieciom i ich rodzicom, dotychczas były finansowane z datków społecznych.

Ustawa „Za życiem” zasadniczo poprawia tę sytuację, zapewniając wszechstronną pomoc w sytuacji urodzenia ciężko chorego dziecka. Doceniamy zapewnienie środków finansowych na ten cel. A są one niebagatelne: 170 mln zł na pokrycie kosztów ustawy oraz 300 mln zł na rządowy program, ją uzupełniający, który ma być przygotowany do końca bieżącego roku.

Bardzo pozytywnie oceniamy przyznanie jednorazowego zasiłku w przypadku urodzenia poważnie chorego dziecka. Rozumiemy także, że rząd potrzebuje czasu do dopracowanie szczegółowych przepisów odnośnie świadczeń zdrowotnych w tak trudnych sytuacjach. Program ten ma objąć zarówno dostęp do wsparcia psychologicznego, specjalistycznej opieki w czasie ciąży i porodu, leczenia w najlepszych placówkach medycznych oraz do rehabilitacji i zaopatrzenia w potrzebny sprzęt medyczny. Rodziny będą także mogły skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz tzw. stałej opieki wyręczającej.

Ufamy, że deklarowana pomoc na wsparcie rodzin „Za życiem” jak najszybciej będzie wprowadzona w życie. Ze swojej strony deklarujemy udział w konsultacjach społecznych, aby dopracować wszystkie aspekty koniecznej pomocy.


W imieniu FKP
Ewa H. Kowalewska – prezes
Anna Lisiewicz – sekretarz


Do wiadomości:
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia
Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP
[Zwiń/Rozwiń]
Polecamy również: